نکته‌ی کتابی
نکته‌ی کتابی

نکته‌ی کتابی(۲)

نکته‌ی کتابی اول شماره‌ی دو: خیلی مهم است که کتاب را با فنجان خالی، مطالعه کنیم. با ذهنی باز سراغ مطالعه رفتن باعث چندبرابر شدن

ادامه مطلب »
نکته‌ی کتابی

نکته‌ی کتابی(۱)

نکته‌ی کتابیِ اول: در سراسر جهان هزاران کتاب با هزاران موضوع مختلف برای هزاران سلیقه‌ی متفاوت وجود دارد. پس در انتخاب سخت‌گیر نباشید. اگر کتابی

ادامه مطلب »